Welkom

Home

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf!

Volg hier de diensten van de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf live (video)

Volg hier de diensten van de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf live (audio)

Volg voor een eventueel aanwezig kerkboekje voor de kinderen deze link.

Kerstprogramma 2020 zondagsschool Bleskensgraaf

Gods Woord is de lamp voor onze voeten en het Licht op ons pad.

Alle activiteiten in onze gemeente leunen aan tegen de dienst van het Woord van God, met als doel de mensen bekend te maken met het evangelie. De boodschap van redding en behoud door het geloof in Jezus Christus.

Lees hier het Kerstnummer van de Waarheidsvriend.

Verenigingen