Welkom

Home

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf!

Volg hier de diensten van de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf live

Volg voor een eventueel aanwezig kerkboekje voor de kinderen deze link.

Lees hier het gebruiksplan Hervormde Gemeente Bleskensgraaf in coronatijd (COVID19).

Brief bij kerkbode verandering kerkdiensten update d_d_ 30 juni 2020

Lees hier het beleidsplan 2020-2023

Lees hier de plaatselijke regeling 2020

Gods Woord is de lamp voor onze voeten en het Licht op ons pad.

Alle activiteiten in onze gemeente leunen aan tegen de dienst van het Woord van God, met als doel de mensen bekend te maken met het evangelie. De boodschap van redding en behoud door het geloof in Jezus Christus.

Verenigingen