Aanmelden

Aanmelden kerkdiensten

Aanmelden voor kerkdiensten

Als kerkenraad willen we graag optimaal gebruik maken van de mogelijkheid om gedurende de COVID-19-periode samen te komen als gemeente. Daarom hebben we gekozen voor een digitaal systeem om dit te organiseren, namelijk via Kerktijd.nl

Hiervoor kunt u zich aanmelden via deze webpagina (zie verderop voor de benodigde links). Voor aanmelding is een e-mailadres vereist. Naar dit e-mailadres wordt ook de uitnodiging verstuurd om de dienst bij te wonen. Heeft u geen e-mailadres, neem dan telefonisch contact op met uw wijkouderling. Hij regelt dan een alternatief voor u.

Deze inschrijving is in principe alleen bedoeld voor leden van de gemeente. Wilt u graag onze diensten ook bezoeken, maar bent u geen lid? Neem dan contact op met de scriba, de heer L.C. de Gelder via scriba@hervormdbleskensgraaf.nl.

Tijdens de aanmeldingsprocedure wordt gevraagd met hoeveel personen u naar de diensten komt. Vul daar het maximaal aantal personen in met wie u naar de kerk wilt komen. Daarna kunt u aangeven naar welke diensten u zou willen en kunnen komen. Let op: u geeft hier geen voorkeur voor een datum aan, maar een voorkeur voor de momenten waarop u naar de kerk zou kunnen komen/willen. Op basis van deze keuzes zal het systeem automatisch uitnodigingen versturen voor de geplande diensten. Geeft u alleen zondagmorgen aan, dan wordt u alleen voor diensten op zondagmorgen uitgenodigd, etc.

De bedoeling is om de uitnodigingen steeds uiterlijk vier dagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst te versturen. Dus uiterlijk woensdagmorgen voorafgaand aan de kerkdiensten voor komende zondag ontvangt u, wanneer u door het systeem wordt geselecteerd, hiervoor een uitnodiging. Let op: het kan voorkomen dat deze e-mail terecht komt in uw map Ongewenste e-mail of Spam. Controleer daarom ook regelmatig deze map van uw mailbox. U ontvangt dus wanneer u wordt uitgenodigd een e-mail waarin twee links staan. Een om aan te geven dat u komt en één om aan te geven dat u niet komt. Let op: het is belangrijk om dit aan te geven, zodat we weten of er anderen uitgenodigd kunnen worden.

Klik hier om u aan te melden voor het bijwonen van de diensten.

Klik hier als u al aangemeld bent, maar uw voorkeuren wilt wijzigen.

Voor het bezoeken van de diensten is ook een gebruiksplan opgesteld waarover u eerder door ons bent geïnformeerd. De meest recente versie van dit gebruiksplan kunt u hier downloaden.

Heeft u technische vragen over het reserveringssysteem? Stuur dan een e-mailbericht naar kerkdienst@hervormdbleskensgraaf.nl.