Commissies » Catechesecommissie

Catechesecommissie

De catechesecommissie geeft ondersteuning aan het catechetisch onderwijs. Deze commissie zorgt voor de organisatie van de catechese, zoals het versturen van de uitnodigingen en het vormen van leeftijdsgroepen. Verder de aanschaf van de lesboeken en eventuele andere leermiddelen en begeleidt de ontwikkeling van nieuwe leerstof. 

De catechesecommissie wordt gevormd door Leo de Gelder, Gerda de Goffau en Ria Terlouw.