Commissies » Dabar

Dabar

 Dabar

Camping ‘De Put’ te Ottoland

Midden in de groene polder van de Alblasserwaard ligt camping 'De Put'. De camping is aangelegd rond een plas, die in het verleden gegraven is voor de aanleg van de N214. Camping 'De Put' is een kleine camping met zo'n 150 vaste staanplaatsen en verder zijn er ook plaatsen voor trekkers. De gezinnen op de camping komen vooral uit de Randstad en brengen vaak de hele zomer door op de camping. De meeste van hen hebben geen kerkelijke binding. De campinggasten houden zich bezig met vissen, zwemmen en luieren rond hun 'tweede huisje'. Naast de activiteiten van Dabar zijn er ook activiteiten die door een recreatiecommissie van de camping worden georganiseerd.

Werkwijze

Door recreatie en via het leggen van relaties met zowel jongeren als ouderen Christus bekend te maken aan de campinggasten is het doel van Dabar. Dit gebeurt door clubs, spelactiviteiten, avondsluitingen, de campingdienst en in spontane gesprekken die daarbij ontstaan. Daarnaast bieden we een luisterend oor, omdat er bij veel mensen behoefte is te praten over dingen die hen raakt of hebben geraakt in het leven.

Betrokkenheid

Onze gemeente geeft invulling aan haar missionaire taak door het evangelisatie- en recreatiewerk van Dabar te ondersteunen op 'de Put' te Ottoland.

Dat doen wij samen met:                       Hervormd Oud-Alblas,

                                                               Hervormd Molenaarsgraaf,

                                                               Gereformeerd  Brandwijk,

                                                               Hervormd Brandwijk,

                                                               Hervormd Ottoland,

                                                               Gereformeerd Ottoland,

                                                               Hervormd Goudriaan,

                                                               Hervormd Giessen-Nieuwkerk en Nederslingeland,,

                                                               Hervormd Giessen-Oudekerk en Peursum,

                                                               Hervormd Wijngaarden.

 

Betrokkenheid vanuit onze gemeente kan ook door gebed voor Dabar in het midden van de gemeente of persoonlijk. Dabarwerk kan namelijk niet zonder het gebed. Ook deelname in de teams door jongeren uit onze gemeente of als campingpastor is een blijk van uw/jouw eigen betrokkenheid. Afgelopen jaren  hebben diverse jongeren hieraan een positieve bijdrage geleverd.

 

Commissie

Vanuit alle betrokken gemeenten is er iemand afvaardiging in de Dabarcommissie. Vanuit Bleskensgraaf is dat Coralinde Bakker (coralinde.bakker@gmail.com.). De commissie faciliteert namens de betrokken gemeente het werk, de gebouwen en werft en ondersteunt de teams en pastors tijdens het Dabarwerk in de zomervakantie. Dit gebeurt in 2 periodes van twee weken, waarin per periode een campingpastor en minimaal 8 teamleden op de camping actief zijn.

Landelijke Werkgroep

Dabar is een project van de HGJB. De HGJB stimuleert en ondersteunt jeugdwerk met visie, materialen en activiteiten. Door Dabar daagt de HGJB jongeren uit om hun geloof in Jezus Christus te verdiepen en het Evangelie voor te leven en uit te dragen aan de mensen om hen heen.
Door Dabar richt de HGJB zich als organisatie op de toerusting en training van Dabarteamleden. Niet alleen om deelnemers goed voorbereid uit te zenden naar de camping, maar ook om missionair in de samenleving te staan. Cruciaal in de toerusting en de begeleiding is voeding van het eigen geloof. Door steeds weer terug te keren naar Gods Woord en te zoeken naar Zijn leiding kun je als Zijn heraut in het leven staan. In deze missie klinken ook de twee oorspronkelijke doelstellingen van Dabar door:

1. Samen met de plaatselijke gemeente missionair en pastoraal present zijn op de camping, om dienend, in woord en daad aanwezig te zijn vanuit het verlangen en met het einddoel mensen door het evangelie tot Jezus Christus te leiden.
2. Missionaire en pastorale vorming en toerusting van de deelnemers.

 (http://www.hgjb.nl/voor-jou/activiteiten/dabar/dabar/visie-van-dabar).

Activiteiten

Wat je zoal op de camping als teamlid doet:

Bijvoorbeeld:

Teamlid gevraagd

Dabar wil christelijke jongeren uitzenden om het geloof in Jezus Christus voor te leven en uit te dragen aan de campinggasten in Nederland en rust christelijke jongeren toe tot een missionaire levensstijl.

De betekenis van het Hebreeuwse woord Dabar is: woord en daad. Deze betekenis is bepalend voor de wijze waarop de jongeren worden aangemoedigd om God present te stellen in het leven van de campinggasten. Het woord en de daad zijn niet twee losstaande concepten maar vormen één principe. Zowel in woorden als in daden wil Dabar de presentie van God verbeelden en tegenwoordig stellen. Zo wordt niet alleen in de evangelisatieactiviteiten maar ook in de recreatieactiviteiten het evangelie van God uitgedragen.

Voor deelname dien je minimaal 18 jaar oud te zijn.

Campingpastor gevraagd

Parallel aan het Dabarwerk is er sinds 2004 ook campingpastoraat. Een campingpastor (m/v) is samen met zijn gezin twee weken aanwezig op de camping. Hij organiseert geen activiteiten, maar leidt de campingdienst en wil een luisterend oor zijn voor de campinggasten. Hij is aanwezig bij diverse activiteiten en neemt de tijd voor vragen en problemen van de mensen die hij ontmoet. Evenals het team werkt de pastor onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke commissie. De pastor en het team hebben onderling een goede verstandhouding en ondersteunen elkaar door gebed, medeleven en werken op verschillende terreinen samen. Meer over het werk van campingpastoraat is te vinden op de site van de HGJB. (kijk hier)

Je kunt je ook aanmelden om deel te nemen aan Dabar ergens in het land. (aanmelden) Dit als pastor of teamlid, maar je kunt je ook direct bij de plaatselijke commissie opgeven als je op ‘de Put’ in Ottoland wilt werken.

Voor Dabar is een uitgebreide handleiding beschikbaar. Deelnemers krijgen deze automatisch thuisgestuurd bij aanmelding voor Dabar.