Commissies » Evangelisatiecommissie

Evangelisatiecommissie

De Evangelisatiecommissie (EC) kenmerkt zich door 1 doel: namelijk dorpsgenoten van Bleskensgraaf bekend maken met de liefdevolle boodschap van God; vergeving van zonden, verzoening en herstel van de relatie met God; redding door Jezus Christus Gods Zoon.

De EC ziet voor zichzelf 2 hoofdtaken daarin weggelegd:

a) De hervormde gemeente handen en voeten geven aan de opdracht om te getuigen van het geloof in Jezus Christus.

b) Het voortouw nemen in het naar buiten toetreden met de belangrijke boodschap zoals hierboven verwoord.

activiteiten:

* 4 maal per jaar hebben we een Echo-avond, een samenkomst waarin Bijbelse thema's uitgewerkt worden d.m.v. een appelwoord, muziek en ontmoeting. Iedereen is daarbij hartelijk welkom !! Neem gerust ook iemand mee die interesse heeft maar niet (meer) naar de kerk komt. 

* Welkombezoeken worden door ons afgelegd bij alle nieuwe inwoners van ons mooie dorp. Weet u iemand in uw omgeving die pas nieuw is komen wonen in Bleskensgraaf, tip dan een van de EC-leden of mail naar ecbleskensgraaf(apenstaartje)solcon.nl  We nodigen onszelf uit d.m.v. een kaartje met datum en tijd, mocht het zijn dat bezoek niet op prijs gesteld wordt of het niet uitkomt dan kan er afgebeld / gemaild worden. Met het kaartje is er een kort vragenlijstje die de mensen kunnen invullen als ze bijv. belangstelling hebben voor de kerkbode etc.

* Oriëntatiecursus en vervolgcursus. Om het jaar is het de bedoeling om weer een Oriëntatiecursus van het Christelijk geloof op te starten. Het daarop volgende seizoen is er de mogelijkheid tot een vervolgcursus. Hiervoor nodigen we mensen persoonlijk uit, via een folderactie en de media. Het mooiste is als mensen uit de hervormde gemeente iemand meenemen uit ons dorp of daarbuiten. Voor informatie: ecbleskensgraaf(apenstaartje)solcon.nl

* Bijbelkring 'de Bijbel open'. Deze Bijbelkring sluit goed aan bij bovengenoemde cursussen. Belangstellenden die graag op een eenvoudige manier in groepsverband de Bijbel willen gaan lezen en bespreken zijn hartelijk welkom! Dit seizoen hebben we het Bijbelboek Lucas behandeld.

* Tentweek. Elke zomer staat er in de laatste vakantieweek van de basisschool een grote tent op 't Veld. Alle activiteiten die er plaatsvinden hebben de bedoeling om elkaar te ontmoeten en op een ontspannende manier elkaar beter leren kennen. Met uiteindelijk het doel in alle ontmoetingen iets te mogen laten zien en doorgeven van de liefde van God, Die ons wil ontmoeten en de verbroken relatie tussen God en mens wil herstellen. Voor meer informatie over de tentweek en alle activiteiten voor jong en oud: www.tentweekbleskensgraaf.nl 

* Dabar.  Dit is campingevangelisatie die onze gemeente ook steunt. Zie hiervoor verder op de site bij Dabar.