Commissies » Evangelisatiecommissie » Lied 'I than shall live'

Lied 'I than shall live'

   

I then shall live(Wijs: Ik bouw op U)                                                       (Vertaling)  

                                             

I then shall live as one who's been forgiven.

I'll walk with joy to know my debts are paid.

I know my name is clear before my Father;

I am His child and I am not afraid.

So, greatly pardoned, I'll forgive my brother;

The law of love I gladly will obey.

 

I then shall live as one who's learned compassion.

I've been so loved, that I'll risk loving too.

I know how fear builds walls instead of bridges;

I'll dare to see another's point of view.

And when relationships demand commitment,

Then I'll be there to care and follow through.

 

Your Kingdom come around and through and in me;

Your power and glory, let them shine through me.

Your Hallowed Name, O may I bear with honor,

And may Your living Kingdom come in me.

The Bread of Life, O may I share with honor,

And may You feed a hungry world through me

 

Dan zal ik leven als iemand die is vergeven

Ik zal wandelen met vreugde, wetend dat mijn schulden zijn betaald

Ik weet dat mijn naam gezuiverd is voor mijn Vader

Ik ben Zijn kind en ik ben niet bevreesd

Daarom, veel vergeven, zal ik mijn broeder vergeven

De wet van liefde zal ik blij gehoorzamen.

 

 Dan zal ik leven als iemand die mededogen heeft geleerd

Ik ben zo geliefd, dat ik het riskeer om ook lief te hebben

Ik weet hoe angst muren bouwt in plaats van bruggen

Ik zal durven om het gezichtspunt van de ander te zien

En wanneer relaties vragen om inzet

Dan zal ik er zijn om te zorgen en vol te houden

 

 Uw koninkrijk komt om en door en in me

Uw macht en eer, laten ze door mij schijnen.

Uw heilige Naam, mag ik die met eer dragen.

En mag uw levend koninkrijk in mij komen.

Het Brood van het leven, o mag ik dat met eer delen

En wilt u een wereld die hongert ook door mij voeden.