Commissies » Overige commissies » VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Overal ter wereld ontvluchten mensen hun vaderland. Uit angst voor vervolging. Omdat ze worden bedreigd, gemarteld of gediscrimineerd. Omdat ze bang zijn gevangen genomen te worden of om andere redenen hun leven niet zeker zijn. Vluchtelingen die in ons land terecht komen, staan er meestal alleen voor. De ondersteuning die VluchtelingenWerk Nederland biedt, is dan ook hard nodig. Vrijwilligers en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland begeleiden asielzoekers bij de asielprocedure. Als vluchtelingen hier mogen blijven helpt VluchtelingenWerk ze bij het opbouwen van een nieuw bestaan in de gemeente waar ze gaan wonen. Daarnaast zet de organisatie zich in voor het in stand houden en waar mogelijk vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers.

 Vluchtelingenwerk
Industrieweg 13
Sliedrecht
Telefoon 0184-420365
Web: www.vluchtelingenwerk.nl

 Werkgroep Graafstroom: mevr. A. Brandwijk, Van Alveringenweg 6, telefoon 0184-692214