Commissies » Overige commissies » Woord en Daad

Woord en Daad

Woord en Daad wil vanuit christelijk perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azië en Midden-Amerika. Via lokale organisaties streven we ernaar armen een menswaardig bestaan te bieden. Hierbij doen wij een appel op ieders verantwoordelijkheid, zowel hier als daar. Woord en Daad wil hierin een sterke en betrouwbare schakel zijn tussen u en de armen in ons werkgebied.

Woord en Daad heeft 85 regionale en plaatselijke comités die fondsen werven en bekendheid geven aan het werk van Woord en Daad.

In ons dorp is het Woord en Daad - comité ‘Lek en Graafstroom’ actief.
Contactpersoon: Mw. R. Boer, Hofwegen 22, Bleskensgraaf, 0184-611643.

Web: www.woordendaad.nl