Diversen » Kerkbode

Kerkbode

Berichten over activiteiten in onze kerkelijke gemeente worden vermeld in de Kerkbode die samen met andere gemeenten in de Alblasserwaard iedere vrijdag verschijnt. Contactpersoon  voor onze gemeente is fam. J. Wemmers, Kerkstraat 49, telefoon 691826

Kopij voor de kerkbode kunt u op zaterdag vóór 18.00 uur mailen naar: kerkbode@hervormdbleskensgraaf.nl