Diversen » Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Naast de Kerkbode verschijnt enkele keren per jaar de Nieuwsbrief.

Hiermee wordt de gemeente geïnformeerd over allerlei relevante zaken, die niet in de Kerkbode kunnen worden opgenomen. De diverse commissies, verenigingen en de kerkenraad plaatsen in deze Nieuwsbrief artikelen over hun activiteiten. De gemeenteleden worden hiermee op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de gemeente. De Nieuwsbrief wordt gelijktijdig met de Kerkbode bezorgd. De redactie bestaat uit de heren Corné Egas en Cor Lagendijk. Twee weken voor het verschijnen zal een oproep voor nieuws geplaatst worden in de Kerkbode.

Kopij voor de Nieuwsbrief: scriba@hervormdbleskensgraaf.nl