Kerkelijk onderwijs » Belijdeniscatechese

Belijdeniscatechese

Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is (Matthëus 10 vers 32).

Deze woorden van de Heiland zijn een aansporing tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Mag je deze catechese alleen maar volgen als je aan het begin al zeker weet dat je belijdenis doet? Nee! Ook al zijn er nog veel vragen en twijfels, dan ben je toch van harte welkom. Hopelijk mag de catechese er toe bijdragen dat je het verlangen krijgt in het midden van de gemeente belijdenis af te leggen van het geloof. In overleg met degenen die zich hebben aangemeld, wordt gekozen voor een avond.

Voor vragen of aanmelding kun je contact opnemen met ds. J. Muller.