Kerkelijk onderwijs » Bijbelkringen

Bijbelkringen

Er zijn diverse Bijbelkringen gedurende het winterseizoen.

De bijbelkringen worden gehouden onder leiding van een ambtsdrager of oud-ambtsdrager, één keer per 14 dagen, bij een van de deelnemers thuis.

 We vinden het belangrijk om bijeen te komen om te zingen, te bidden, te praten, maar vooral elkaar te ontmoeten rondom de open Bijbel. We proberen te ontdekken wat de Heere God ons nu te zeggen heeft. 

De inlooptijd is vanaf 19.45 uur en we starten om 20.00 uur.

Iedereen met interesse, is hartelijk welkom om aan te sluiten bij een van de bijbelkringen.

Bent u -nog- geen lid van onze gemeente en/of vreest u dat het niveau misschien te hoog gegrepen zal zijn, dan bent u hartelijk welkom bij de Bijbelkring onder leiding van de Evangelisatie Commissie (ecbleskensgraaf apenstaartje solcon.nl)

Er is speciaal voor onze jongeren een jongerenbijbelkring. zie verder hier.


Contactpersoon voor de reguliere kringen is: diaken (Vacant),
telefoon (0184) .