Kerkelijk onderwijs » Bijbellezing en gemeenteavond

Bijbellezing en gemeenteavond

In de winterperiode worden een aantal bijbellezingen gehouden waarin een bepaald Bijbelgedeelte wordt uitgelegd.

Deze samenkomsten worden gehouden in de kerk en beginnen om 19.45 uur.Daarnaast worden er ook gemeenteavonden gehouden, waarop verschillende onderwerpen besproken worden, soms gekoppeld aan themapreken. Deze avonden beginnen om 19.45 uur en worden gehouden in ‘Diakonia’. Iedereen wordt hartelijk opgewekt deze avonden bij te wonen. De data worden vooraf via de Kerkbode en via afkondiging van de kansel bekendgemaakt.