Kerkelijk onderwijs » Catechese

Catechese

Ouders hebben bij de doop beloofd hun kinderen naar hun vermogen te onderwijzen of te doen onderwijzen in de leer van de zaligheid. Het eerste blijft een verantwoording van de ouders, het tweede, dat is het doen onderwijzen, vindt plaats tijdens het catechetisch onderwijs. Juist omdat het hier gaat om een zaak van eeuwigheidsbelang en op grond van uw doopbelofte mogen we verwachten dat u uw kinderen naar dit onderwijs laat gaan en dat u erop toe ziet dat zij zich daar thuis op voorbereiden.

Centraal bij het catechetisch onderwijs staat het thuis raken in de Bijbel en de geloofsleer van de kerk. Er wordt gewerkt met de methode ‘Leren om te Leven’. Vanaf eind september tot Pasen wordt wekelijks op dinsdag- en (bij uitzondering) op vrijdagavond catechese gegeven, bij elkaar 20 keer. Er zijn groepen voor jongeren van twaalf tot en met twintig jaar. Ruim voor het begin van het nieuwe catecheseseizoen krijgen de jongeren die tot de genoemde leeftijdsgroep horen een uitnodiging thuis bezorgd. Wij hopen jou te mogen ontmoeten! De catechese wordt gegeven door ds. J. Muller, dhr S.J. Koemans, ds. J.C. Klein en dhr. A.C. Blok.