Kerkelijk onderwijs » School met de Bijbel

School met de Bijbel

De School met de Bijbel is een Protestants Christelijke school. Hoewel alle kinderen van het dorp welkom zijn op onze school, staan we voor een heldere gereformeerde identiteit, vastgelegd in de grondslag van onze school. Deze grondslag bestaat uit de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Wie instemt met de grondslag van de schoolvereniging, kan zich aanmelden als lid, men ontvangt dan ook de schoolkrant.

 Locatieraad:

  • Dhr. A. Voogd, voorzitter
  • Mw. E. Voets-van den Hazel, secretaresse

 

School met de Bijbel
Korenbloemplaats 4
2971 BH  Bleskensgraaf
Telefoon 0184-691595
http://www.smdbbleskensgraaf.nl/

C.A. Egas, directeur
Peppelstraat 1
2971 BD  Bleskensgraaf 
Telefoon 0184-692146