Kerkelijk onderwijs » Voortgezette catechese

Voortgezette catechese

De bij de catechese gebruikte methode ‘Leren om te Leven’ reikt lesstof aan voor jongeren tot en met 20 jaar. Het is na afronding van deze periode niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid dat aansluitend de belijdeniscatechese gevolgd wordt. Om die reden kent onze gemeente de mogelijkheid van het volgen van de ‘voortgezette catechese’. In twee winterseizoenen wordt gedurende 8 avonden per seizoen (totaal dus 16 avonden) verdiepende lesstof aangereikt. Zij die voor het eerst niet meer uitgenodigd worden voor de ‘gewone’ catechese ontvangen aan het begin van het seizoen een uitnodiging.