Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad is als volgt samengesteld:
(Klik voor de wijkindeling)

Predikant

Ds J. Muller                 
Kerkstraat 16                 
0184-691353
     

Ouderlingen

J.Hartkoorn Abbekesdoel 65a 0184-692846
C. Lagendijk Hofwegen 25a 0184-694545
A.C.Blok Kerkstraat 21 0184-692095
C.F.T.Hoogerbrugge Heulenslag 58a 0184-691182
T. Kreukniet Fluitekruidstraat 9 0184-693017
J.J.Oosterwijk Meulenbroek 3 0184-692427
C.van der Stelt Abbekesdoel 39 0184-691788

Kijk voor meer informatie ook onder: Jeugdouderling, Jongerenpastoraat en Pastoraat

 Ouderlingen-kerkrentmeester 

J.W. Boele Fluitekruidstraat 7 0184-692573
L.C. de Gelder Abbekesdoel 66/A  0184-693339
I.A.Herweijer Boterbloemstraat 22 0184-750837

Kijk voor meer informatie ook onder: Kerkrentmeesters

Diakenen

C. Bakker Ereprijsstraat 4 0184-694958
A.van den Bergh Duizendbladstraat 4 0184-701275
W. van den Dool Pinksterbloemstraat 11 0184-694570
C.A. Mulder Zwaanstraat 41 0184-693953
L.A. de Goffau Heulenslag 73 0184-692039
C. Terlouw Heulenslag 10 0184-694532
     

Kijk voor meer informatie ook onder: Diaconaat

Moderamen

Ds J. Muller Voorzitter kerkenraad
C.Lagendijk Scriba kerkenraad
J.W. Boele Voorzitter kerkrentmeesters
C. Terlouw Voorzitter diaconie