Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad is als volgt samengesteld:
(Klik voor de wijkindeling)

Predikant

Ds J. Muller                 
Kerkstraat 16                 
0184-691353
     

Ouderlingen

C. Vermeij Fluitekruidstraat 2 0184-694275
C. Lagendijk Hofwegen 25a 0184-694545
A.C.Blok Kerkstraat 21 0184-692095
C.F.T.Hoogerbrugge Heulenslag 58a 0184-691182
T. Kreukniet Fluitekruidstraat 9 0184-693017
J.J.Oosterwijk Meulenbroek 3 0184-692427
A.Wemmers Kerkstraat 32 0184-693631
E.Boot Akkerwindeplaats 4 0184-691585
C.van der Stelt Abbekesdoel 39 0184-691788

 

Kijk voor meer informatie ook onder: Jeugdouderling, Jongerenpastoraat en Pastoraat

 Ouderlingen-kerkrentmeester 

A.Hartman Ereprijsstraat 7 0184-693537
L.C. de Gelder Abbekesdoel 66/A  0184-693339
I.A.Herweijer Boterbloemstraat 22 0184-750837

 

Kijk voor meer informatie ook onder: Kerkrentmeesters

Diakenen

C. Bakker Ereprijsstraat 4 0184-694958
A.van den Bergh Duizendbladstraat 4 0184-701275
W. van den Dool Dorpsstraat 17 0184-694570
C.A. Mulder Zwaanstraat 41 0184-693953
L.A. de Goffau Heulenslag 73 0184-692039
C. Stuij Pinksterbloemstraat 13 0184-633340
     

Kijk voor meer informatie ook onder: Diaconaat

Moderamen

Ds J. Muller Voorzitter kerkenraad
C.Lagendijk Scriba kerkenraad
L.C. de Gelder Voorzitter kerkrentmeesters
W. van den Dool Voorzitter diaconie