Kerkenraad » Diaconaat

Diaconaat

Taak
 

De oorspronkelijke taak van de diakenen was de 'bediening' van de armen. In onze moderne tijd met de sociale voorzieiningen heeft het diaconaat een veel breder karakter gekregen. Natuurlijk zijn er financiële zorgen, maar steeds vaker worden we met de maatschappelijke nood geconfronteerd.
Denk aan de zieken, bejaarden, gezinsproblemen, gehandicapten, hulpbehoevenden en chronisch zieken. Barmhartigheid bewijzen, zowel binnen als buiten de eigen gemeente is dan ook meer dan geld geven. Naarmate de offervaardigheid van de gemeente groter is, kan de diaconale hulp omvangrijker worden. Zo kunnnen de diakenen iets tonen van de liefde van Christus en dan ook gevolg geven aan de opdracht 'troostrijke redenen'te spreken.

Overige taken zijn:

Diakenen

  • W. van den Dool  , voorzitter
  • Vacant, secretaris
  • A. van den Bergh, Penningmeester
  • C. Stuij
  • .
  • L.A. de Goffau
     

Bankrekening Diaconie

Wilt u per bank een gift overmaken aan de Diaconie, dan kunt u dit doen op bankrekening NL23RABO0342701320 onder vermelding van "Diaconie Hervormde Gemeente Bleskensgraaf.


Bij overschrijving graag het doel vermelden, zodat de betaling goed verwerkt kan worden.