Kerkenraad » Diaconaat » De Handpalm

De Handpalm

'De Handpalm' is een woonvoorziening in ons dorp. 'De Handpalm' biedt woonbegeleiding aan zestien mensen met een (verstandelijke) beperking verdeeld over een kinder- en volwassenengroep. De bewoners leven mee met onze kerkelijke gemeente. Er zijn warme contacten tussen de Hervormde Gemeente en de woonvoorziening. Een aantal gemeenteleden is ook actief als vrijwilliger.

Koolmeesstraat 1
2971 AN Bleskensgraaf
telefoon (0184) 698722 (kinderlocatie) of (0184) 698723 / 698724 (volwassenlocatie)


email: zuidwest@philadelphia.nl