Kerkenraad » Diaconaat » Diaconaal Maatschappelijk Werk

Diaconaal Maatschappelijk Werk

Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk (DMW) Alblasserwaard & Vijfheerenlanden is in 1996 opgericht door een aantal diaconieën. Zij signaleerden een grote behoefte aan christelijk maatschappelijk werk in hun regio. De hulpverlening wordt uitgevoerd door Stichting Schuilplaats.

Contactpersoon voor onze gemeente is diaken dhr.W. van den Dool, telefoon 0184-694570. 

www.diaconaalmaatschappelijkwerk.nl