Kerkenraad » Diaconaat » Op weg met de ander

Op weg met de ander

Op weg met de ander is een Hervormde vereniging op Gereformeerde Grondslag van en voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Iedere twee maanden verschijnt het contactblad met een aantal vaste rubrieken.

De verdere activiteiten van de vereniging zijn o.a. het voorlichten van ambtsdragers en het toerusten van familie en vrienden van gemeenteleden met een beperking. Het stichten van logeerhuizen en verantwoorde woonvormen in samenwerking met andere organisaties, in het bijzonder de Stichting Philadelphia Zorg. In ons dorp kennen we ‘De Handpalm’en in Hardinxveld bevindt zich logeerhuis ‘De Ark’ .

Contactpersoon voor onze gemeente is diaken dhr.W. van den Dool, telefoon 0184-694570.

www.opwegmetdeander.nl