Kerkenraad » Diaconaat » Vakantieweken

Vakantieweken

De Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag organiseert jaarlijks vakantieweken voor gehandicapte gasten en de laatste jaren ook voor alleenstaande gasten. Ieder jaar zijn er weer vele mogelijkheden. Wij hopen dat verschillende gemeenteleden zich aanmelden voor een onvergetelijke vakantieweek.

Als u/jij interesse heeft voor één van deze weken dan kan informatie worden gevraagd bij diaken (Vacant),  telefoon 0184- of e-mail: @hervormdbleskensgraaf.nl . De kosten mogen voor u geen belemmering zijn om op vakantie te kunnen, wij helpen u graag!