Kerkenraad » Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters draagt de verantwoordelijkheid voor de financiën voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Verder heeft zij de zorg voor het kerkgebouw, de pastorie en gebouw 'Diakonia'.
Zij verkrijgen de geldmiddelen door het houden van collecten tijdens de kerkdiensten en de eenmalige jaarlijks rondgang door de gemeente. Deze geldmiddelen zijn bestemd voor:

 • het onderhoud van de gebouwen
 • bekostiging van de predikant
 • de pastoraal medewerker
 • de catecheet
 • de kosters
 • en de organisten
   

Ook vraagt de Protestantse Kerk in haar geheel verschillende bijdragen van onze gemeente.
De kerkrentmeesters worden in hun werkzaamheden bijgestaan door een commissie van bijstand.

Ouderlingen-kerkrentmeesters

 • A. Hartman, voorzitter
 • I.A. Herweijer, penningmeester
 • A.Hartman , secretaris
   

Kerkrentmeesters

 • J.H.Karsdorp
 • H.den Toom
   

Bankrekening Kerkrentmeesters
Giften voor de kerkrentmeesters kunnen worden overgemaakt op op bankrekening NL65 RABO 0373 716 508 (Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG)), NL02 INGB 0000 6255 37 (ING Bank) of NL24 RABO 0342 7581 44 (Rabobank) ten name van Hervormde Gemeente Bleskensgraaf. Voor een volledig overzicht van bankrekeningnummers verwijzen wij u naar de volgende pagina.