Kerkenraad » Kerkrentmeesters » Bankrekeningen

Bankrekeningen

Overzicht bankrekeningnummers Hervormde Gemeente Bleskensgraaf

Let op: alle bankrekeningen staan op naam van Hervormde Gemeente Bleskensgraaf!

IBAN                                                     

Bankrekeningnummer                    

Inzake

NL91 RABO 0342 7915 67

3427.91.567

Bijbelstudiekring voor vrouwen 'Sola Gratia'

NL23 RABO 0342 7013 20

3427.01.320

College van diakenen

NL24 RABO 0342 7581 44

3427.58.144

College van kerkrentmeesters

NL33 RABO 0342 7842 69

3427.84.269

Evangelisatiecommissie

NL98 RABO 0132 1215 06

1321.21.506

Jeugdclub 'Sjaloom'

NL90 RABO 0342 7235 88

3427.23.588

Jeugdraad

NL25 RABO 0342 7573 50

3427.57.350

Jeugdvereniging 'Sola Scriptura'

NL07 RABO 0117 0864 95

1170.86.495

Kerkelijk centrum “Diakonia”

NL43 RABO 0373 7165 16

3737.16.516

Mannenvereniging “Sola Fide”

NL27 RABO 0399 3921 22

3993.92.122

Tentweekcommissie

NL11 RABO 0342 7321 88

3427.32.188

Tienerclub 'Immanuël' I

NL02 RABO 0301 6247 20

3016.24.720

Tienerclub 'Immanuël' II

NL40 RABO 0329 8292 11

3298.29.211

Tienerweekcommissie

NL68 RABO 0342 7433 84

3427.43.384

VakantieBijbelWeek

NL71 RABO 0342 7679 68

3427.67.968

Zondagsschool ´Laat de kinderen tot Mij komen´