Kerkenraad » Kerkrentmeesters » Bankrekeningen

Bankrekeningen

Overzicht bankrekeningnummers Hervormde Gemeente Bleskensgraaf

Let op: alle bankrekeningen staan op naam van Hervormde Gemeente Bleskensgraaf!

IBAN

Bankrekeningnummer                 

Inzake

NL35 RABO 0373 7432 38                

3737.43.238

Bijbelstudiekring voor vrouwen “Sola Gratia”

NL23 RABO 0342 7013 20   

3427.01.320

College van diakenen

NL65 RABO 0373 7165 08   

3737.16.508

College van kerkrentmeesters

NL10 RABO 0373 7432 03

3737.43.203

Evangelisatiecommissie

NL13 RABO 0373 7432 46

3737.43.246

Jeugdclub “Sjaloom”

NL44 RABO 0373 7432 70

3737.43.270

Jeugdraad

NL79 RABO 0373 7433 19

3737.43.319

Jeugdvereniging “Sola Scriptura”

NL10 RABO 0373 7433 00

3737.43.300

Kerkelijk centrum “Diakonia”

NL43 RABO 0373 7165 16

3737.16.516

Mannenvereniging “Sola Fide”

NL22 RABO 0373 7431 81

3737.43.181

Tentweekcommissie

NL66 RABO 0373 7432 62

3737.43.262

Tienerclub “Immanuël” I

NL88 RABO 0373 7432 54

3737.43.254

Tienerclub “Immanuël” II

NL22 RABO 0373 7431 81

3737.43.181

Tienerweekcommissie

NL22 RABO 0373 7431 81

3737.43.181

VakantieBijbelWeek

NL16 RABO 0373 7432 89

3737.43.289

Zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”

NL85 RABO 0373 7432 11

3737.43.211

Oud papier commissie

Alle bankrekeningen, behalve de bankrekening op naam van het college van diakenen, worden aangehouden bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (www.skggouda.nl).