Kerkenraad » Kerkrentmeesters » Testament

Testament

Wie de kerk, de diaconie of de zending bij testamentaire beschikking wil gedenken, dient in zijn of haar testament de volgende zinsnede te gebruiken: Ik legateer aan de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf een bedrag van € … ten behoeve van de kerk, diaconie of de zending.