Links en Nuttige adressen

Links & Nuttige adressen

Websites

Bijbel
Statenvertaling online   www.statenvertaling.net

Herziene Statenvertaling online

  www.herzienestatenvertaling.nl
Zending en evangelisatie    
Gereformeerde Zendingsbond   www.gzb.nl
Vereniging voor zending in Nederland   www.izb.nl
Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond   www.hgjb.nl
     
Diverse websites    
Diaconaal Maatschappelijk werk   www.diaconaalmaatschappelijkwerk.nl
Hervormde Vrouwenbond   www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken/
Graafzicht   www.graafzicht.nl
Op weg met de ander   www.opwegmetdeander.nl
School met de Bijbel   www.smdbbleskensgraaf.nl
Tentweek   www.tentweekbleskensgraaf.nl


Hieronder vindt u een lijst met adressen van ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorgcentra. Bij ziekte van of zorg om gemeenteleden wordt, naast uw gebed, een kaartje vaak erg op prijs gesteld.

Albert Schweitzerziekenhuis
Locatie Dordwijk
Albert Schweitzerplaats 25
3318 AT Dordrecht

Albert Schweitzerziekenhuis
Locatie Amstelwijck
Van der Steenhovenplein 1
3317 NM Dordrecht

Beide locaties hebben één centraal postbusadres en één centraal tel.nr:
Postbus 444
3300 AK Dordrecht
Telefoon 078-6541111

Beatrixziekenhuis
Banneweg 57
4204 AA Gorinchem
Telefoon 0183-644444
Postbus 90
4200 AB Gorinchem

Erasmus MC
’s Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
Telefoon 010-7040704
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
Telefoon 010-2975000

Verpleeghuis Salem
Vlietlaan 2
2986 AZ Ridderkerk
Telefoon 0180-452152

Rivas Verpleeghuis Waerthove
Kerkbuurt 200
3361 BM Sliedrecht
Telefoon 0184-432100

Verpleeghuis Crabbehoff
Groen van Prinstererweg 38
3317 SP  Dordrecht
Telefoon 078-6528888

Verzorgingshuis Graafzicht
Burg. Dekkingstraat 1
2971 AC Bleskensgraaf
T 088 40 80 000 (algemene nummer Present)
E info@presentvooru.nl