Onze gemeente » Gemeente

Gemeente

De Bleskensgraafse Hervormde gemeente weet zichzelf geplaatst in de hervormd-gereformeerde modaliteit binnen de Protestantse Kerk in Nederland op basis van het Convenant van Alblasserdam. Voor ons houdt dit ondermeer in dat aan de prediking een centrale plaats wordt toegekend binnen het geheel van het gemeenteleven. Deze prediking is Schriftuurlijk en appellerend. Zij vindt plaats in de beide zondagse erediensten en op de christelijke feestdagen. De Bijbel geldt hierbij als het onfeilbare Woord van God en is gezaghebbend voor leer en leven.

De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijke leven.
De gemeente weet zich gebonden aan de drie oecumenische symbolen van de Kerk en de drie formulieren van enigheid. Zij zal in leer en leven alles weerstaan wat dit belijden weerspreekt

De Hervormde Gemeente van Bleskensgraaf telde op 1 januari 2020  1252 leden, waarvan 511 belijdende leden en 741 doopleden.

Protestantse Classis

De gemeente maakt deel uit van de Protestantse Classis Zuid-Holland Zuid. De voormalige Classis Alblasserdam is op 1 mei 2018 omgevormd tot een Ring en bestaat uit ongeveer 40 gemeenten. De Ring bestaat uit 3 werkgemeenschappen waarbij Bleskensgraaf valt onder werkgemeenschap Midden.

.