Onze gemeente » Heilig Avondmaal

Heilig Avondmaal

In gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus: “Doet dat tot Mijn gedachtenis”, vieren wij vier maal per jaar het Heilig Avondmaal.

Rond het Heilig Avondmaal zijn de volgende zaken aan de orde:

  • Op de zondag voor de avondmaalszondag staat de morgendienst in het teken van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal.
  • In de week van voorbereiding wordt op maandagavond in de consistorie van 19.30 tot 20.00 uur censura morum gehouden. Hierbij wordt aan de gemeente gelegenheid gegeven om eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen leer en leven van belijdende leden.
  • Ook is er in de week van voorbereiding op donderdagavond van 19.45 uur tot 21.00 uur in ‘Diakonia’ een bezinningsavond. Dit zijn bijeenkomsten waarbij wij nadenken over de betekenis van het Heilig Avondmaal voor ons persoonlijk en gemeenschappelijk geloofsleven. Zo kunnen wij als gemeente ook in de week van voorbereiding heen leven naar de avondmaalszondag. Deze avonden willen een extra stimulans zijn om met zegen het avondmaal in het midden van de gemeente te vieren.
  • Op de avondmaalszondag wordt het Heilig Avondmaal in woon- en zorgcentrum Graafzicht bediend door een predikant.
  • De avonddienst op de avondmaalszondag is een dienst van dankzegging en nabetrachting voor wat aan de tafel van de Heere is ontvangen. Omdat de diensten van voorbereiding op, viering en dankzegging van het Heilig Avondmaal één geheel vormen wordt van avondmaalgangers verwacht dat zij, zoveel als mogelijk, in de diensten van voorbereiding en nabetrachting aanwezig zijn.
  • De inhoud van de avondmaalsbekers is bestemd voor een diaconaal doel, dat vooraf in de kerkbode wordt vermeld.