Onze gemeente » Jongeren die elders studeren of werken

Jongeren die elders studeren of werken

Jongeren die vanwege hun studie of werk op kamers gaan wonen en zich burgerlijk laten overschrijven, dienen zich te realiseren dat zij dan ook automatisch kerkelijk overgeschreven worden naar de Hervormde Gemeente binnen de PKN van hun nieuwe woonplaats. Als je op kamers gaat wonen en je wilt blijven meeleven met onze gemeente, omdat je meestal op zondag thuis bent, moet je dit aan de scriba laten weten.