Onze gemeente » Stemming kerkenraad

Stemming kerkenraad

Naar besluit van de laatstgehouden zesjaarlijkse stemming (30-3-2017) worden de kerkenraadsleden gekozen volgens de standaardprocedure uit de kerkorde (zie ordinantie 3 artikel 6.3).