Verenigingen en kringen » Jeugdvereniging Sola Scriptura

Jeugdvereniging Sola Scriptura

Wie zijn we?

Wij zijn een actieve, christelijke JV 16+ die uitgaat van de Hervormde Gemeente van Bleskensgraaf.  Momenteel hebben we zo’n 70 leden. Onze JV heeft een Latijnse naam: SOLA SCRIPTURA, Het Woord alléén. De naam geeft het belang van  de Bijbel aan. Sola Scriptura is een term uit de tijd van de Reformatie.  In deze periode mocht de Bijbel opnieuw ‘ontdekt’ worden door de krachtige werking van de Heilige Geest. Onze JV is opgericht op 1 september 1970.

Wat doen we?

Ontmoeting, bezinning & ontspanning

We komen ongeveer één keer in de twee weken op maandagavond samen in het verenigingsgebouw van de kerk. Om 19.15 is er inloop met koffie, thee en een koek.  Dan willen we samen lezen en leren uit de Bijbel. N.a.v. een Bijbelstudie of inleiding onderzoeken we wat er staat in Gods Woord en wat dit ons te zeggen heeft. Na de pauze hebben we een spel of  andere ontspannende activiteit om de onderlinge band te verstevigen.

Ieder jaar hebben we een Bijbels thema wat centraal staat. Daarnaast hebben we ook een aantal avonden waarop actuele thema’s besproken worden, al dan niet met spreker. Ook hebben we nog een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten: startavond, jaarvergadering of open avond, dropverkoop, sportieve avond, slotavond. En niet te vergeten het JV-weekend! Ook komen we naast de ‘gewone’ avonden enkele keren bij elkaar op zondag na de dienst voor een preekbespreking.  Daarnaast hebben we samen met andere jeugdverenigingen uit de omgeving Bijbelstudie avonden, volleybaltoernooi, bezinningsavonden en een Bijbelstudieweekend. Kortom een jeugdvereniging waar jij je ook thuis zult voelen.

We hopen je te zien op een van onze avonden.

 

 • J.H. Brand, voorzitter
  Hondsdrafstraat 13
   
 • D.N. Meerkerk, voorzitter
  Madeliefstraat 2
   
 • Lisanne de Vries, secretaris
  Boterbloemstraat 7